Kredito unijos teikiamų paslaugų įkainiai

  • Privatiems
 StandartinisPagrindinė sąskaita (lengvatinis)Pagrindinė sąskaita
Sąskaitos tvarkymo mokestis0,000,681,37
Sąskaitos uždarymas0,000,000,00
 StandartinisPagrindinė sąskaita (lengvatinis)Pagrindinė sąskaita
Įmokėjimas grynųjų pinigų kredito unijoje0,000,000,00
Išmokėjimas grynųjų pinigų kredito unijoje600 Eur,  virš 1%600 Eur,  virš 1%600 Eur,  virš 1%
 StandartinisPagrindinė sąskaita (lengvatinis)Pagrindinė sąskaita
Tarp unijos sąskaitų0,000,000,00
Tarp visų LCKU narių0,000,000,00
Tarp kitų įstaigų0,000,000,00
Gautų tarptautinių (ne SEPA) mokėjimų įskaitymas10,0010,0010,00
 StandartinisPagrindinė sąskaita (lengvatinis)Pagrindinė sąskaita
Tarp savo sąskaitų0,000,000,00
Tarp visų LCKU narių0, viršijus limitą 1,51,501,50
Tarp unijos sąskaitų0, viršijus limitą 1,51,501,50
Tarp kitų įstaigų0, viršijus limitą 1,51,501,50
Tarp savo sąskaitų i-unijoje0,000,000,00
Tarp unijos sąskaitų i-unjoje0, viršijus limitą 0,250, viršijus limitą 0,250, viršijus limitą 0,25
Tarp visų LCKU narių i-unijoje0, viršijus limitą 0,250, viršijus limitą 0,250, viršijus limitą 0,25
Tarp kitų įstaigų (i-unijoje)0, viršijus limitą 0,250, viršijus limitą 0,250, viršijus limitą 0,25
Arešto orderių apdorojimas0,250,250,25
 StandartinisPagrindinė sąskaita (lengvatinis)Pagrindinė sąskaita
Paprastas mokėjimas20,0020,0020,00
Mokėjimo atšaukimas0,000,000,00
 StandartinisPagrindinė sąskaita (lengvatinis)Pagrindinė sąskaita
Įmokos už paslaugas i-unijoje0,250,250,25
Įmokos už paslaugas kredito unijoje0,650,650,65
 StandartinisPagrindinė sąskaita (lengvatinis)Pagrindinė sąskaita
Sąskaitos išrašas už 1 lapą2,102,102,10
Sąskaitos išrašas už 1 mėnesį2,102,102,10
Pažyma apie sąskaitų likučius25,0025,0025,00
SMS pranešimo siuntimas0,150,150,15
  • Verslui
StandartinisPrivilegijuotas (taikomas klientui individualiai)
Sąskaitos tvarkymo mokestis2,0525,00
Sąskaitos uždarymas0,000,00
StandartinisPrivilegijuotas (taikomas klientui individualiai)
Įmokėjimas grynųjų pinigų kredito unijoje0,000,00
Išmokėjimas grynųjų pinigų kredito unijoje600 Eur,  virš 2 %600 Eur,  virš 2 %
StandartinisPrivilegijuotas (taikomas klientui individualiai)
Tarp unijos sąskaitų0,000,00
Tarp visų LCKU narių0,000,00
Tarp kitų įstaigų0,000,00
Gautų tarptautinių (ne SEPA) mokėjimų įskaitymas3,003,00
StandartinisPrivilegijuotas (taikomas klientui individualiai)
Tarp savo sąskaitų0,000,00
Tarp visų LCKU narių0, viršijus limitą 2,502,50
Tarp unijos sąskaitų0, viršijus limitą 2,502,50
Tarp kitų įstaigų0, viršijus limitą 2,502,50
Tarp savo sąskaitų i-unijoje0,000,00
Tarp unijos sąskaitų i-unjoje0, viršijus limitą 0,250, viršijus limitą 0,25
Tarp visų LCKU narių i-unijoje0, viršijus limitą 0,250, viršijus limitą 0,25
Tarp kitų įstaigų (i-unijoje)0, viršijus limitą 0,250, viršijus limitą 0,25
Arešto orderių apdorojimas0,250,25
StandartinisPrivilegijuotas (taikomas klientui individualiai)
Paprastas mokėjimas20,0020,00
Skubus mokėjimas25,0025,00
Mokėjimo atšaukimas0,000,00
StandartinisPrivilegijuotas (taikomas klientui individualiai)
Įmokos už paslaugas i-unijoje0, viršijus limitą 0,250, viršijus limitą 0,25
Įmokos už paslaugas kredito unijoje0,650,65
StandartinisPrivilegijuotas (taikomas klientui individualiai)
Sąskaitos išrašas už 1 lapą2,102,10
Sąskaitos išrašas už 1 mėnesį2,102,10
Pažyma apie sąskaitų likučius25,0025,00
SMS pranešimo siuntimas0,150,15
  • Mastercard Business kortelė
Metinis sąskaitos tvarkymo mokestis18,00
Sąskaitos uždarymas0,00
Pagrindinės kortelės išdavimas10,00
Papildomos kortelės išdavimas10,00
Pagrindinės kortelės pakeitimas/dublikato užsakymas10,00
Papildomos kortelės pakeitimas/dublikato užsakymas10,00
Pagrindinės kortelės atnaujinimas (pasibaigus kortelės terminui ar ją atnaujinant anksčiau termino)10,00
Papildomos kortelės atnaujinimas (pasibaigus kortelės terminui ar ją atnaujinant anksčiau termino)10,00
Kortelės blokavimas0,00
Kortelės atblokavimas0,00
Likučio peržiūra tinklo bankomate (už operaciją)0,00
Likučio peržiūra kitame bankomate (už operaciją)0,00
Sąskaitos kreditavimas0,00
Standartinė palūkanų norma už panaudotą kreditą0,00
Palūkanų skaičiavimo atidėjimas už panaudotą kredito limitą0,00
Metinė delspinigių norma proc.18,25
Įmokėjimas kredito unijoje0,00
Įmokėjimas Perlo terminale0, viršijus limitą 0,55
Įmokėjimas tinklo bankomatuose MEDUS0,00
Bankomatas.lt bankomate0,00
LKU POS terminale550 Eur,  virš 1%
Išmokėjimas kredito unijoje550 Eur,  virš 1%
Išmokėjimas Perlo terminale550 Eur,  virš 1%
Išmokėjimas tinklo bankomatuose MEDUS550 Eur,  virš 1%
Išmokėjimas kitame bankomate Lietuvoje ir EEE šalyse1,00%
Išmokėjimas bankomate ne EEE šalyse2,00%, 2,50 Eur
Išmokėjimas banko padalinyje Lietuvoje ir EEE šalyse1 %,
Išmokėjimas banko padalinyje ne EEE šalyse1,50%, 1,50 Eur
Lietuvoje ir EEE šalyse0,00
Ne EEE šalyse0,55 už operaciją
Tarp unijos sąskaitų0,00
Tarp visų LCKU narių0,00
Tarp kitų įstaigų0,00
Gautų tarptautinių (ne SEPA) mokėjimų įskaitymas10,00
Tarp savo sąskaitų0,00
Tarp visų LCKU narių0, viršijus limitą 1,5
Tarp unijos sąskaitų0, viršijus limitą 1,5
Tarp kitų įstaigų0, viršijus limitą 1,5
Tarp savo sąskaitų i-unijoje0,00
Tarp unijos sąskaitų i-unjoje0, viršijus limitą 0,25
Tarp visų LCKU narių i-unijoje0, viršijus limitą 0,25
Tarp kitų įstaigų (i-unijoje)0, viršijus limitą 0,25
Arešto orderių apdorojimas0,25
Paprastas mokėjimas20,00
Mokėjimo atšaukimas0,00
Įmokos už paslaugas i-unijoje0,25
Įmokos už paslaugas kredito unijoje0,65
Sąskaitos išrašas už 1 lapą2,10
Sąskaitos išrašas už 1 mėnesį2,10
Pažyma apie sąskaitų likučius25,00
SMS pranešimo siuntimas0,15
  • Maestro kortelė
Metinis sąskaitos tvarkymo mokestis4,50
Sąskaitos uždarymas0,00
Pagrindinės kortelės išdavimas7,50
Papildomos kortelės išdavimas7,50
Pagrindinės kortelės pakeitimas/dublikato užsakymas7,50
Papildomos kortelės pakeitimas/dublikato užsakymas7,50
Pagrindinės kortelės atnaujinimas (pasibaigus kortelės terminui ar ją atnaujinant anksčiau termino)7,50
Papildomos kortelės atnaujinimas (pasibaigus kortelės terminui ar ją atnaujinant anksčiau termino)7,50
Kortelės blokavimas0,00
Kortelės atblokavimas0,00
Likučio peržiūra tinklo bankomate (už operaciją)0,00
Likučio peržiūra kitame bankomate (už operaciją)0,00
Įmokėjimas kredito unijoje0,00
Įmokėjimas Perlo terminale0,00
Įmokėjimas tinklo bankomatuose MEDUS0,00
Bankomatas.lt bankomate0,00
LKU POS terminale550 Eur,  virš 1%
Išmokėjimas kredito unijoje550 Eur,  virš 1%
Išmokėjimas Perlo terminale550 Eur,  virš 1%
Išmokėjimas tinklo bankomatuose MEDUS550 Eur,  virš 1%
Išmokėjimas kitame bankomate Lietuvoje ir EEE šalyse550 Eur,  virš 1%
Išmokėjimas bankomate ne EEE šalyse1,50%, 1,50 Eur
Išmokėjimas banko padalinyje Lietuvoje ir EEE šalyse1,00%
Išmokėjimas banko padalinyje ne EEE šalyse0,55 už operaciją
Lietuvoje ir EEE šalyse0,00
Ne EEE šalyse0,55 už operaciją
Tarp unijos sąskaitų0,00
Tarp visų LCKU narių0,00
Tarp kitų įstaigų0,00
Gautų tarptautinių (ne SEPA) mokėjimų įskaitymas10,00
Tarp savo sąskaitų0,00
Tarp visų LCKU narių0, viršijus limitą 1,5
Tarp unijos sąskaitų0, viršijus limitą 1,5
Tarp kitų įstaigų0, viršijus limitą 1,5
Tarp savo sąskaitų i-unijoje0,00
Tarp unijos sąskaitų i-unjoje0, viršijus limitą 0,25
Tarp visų LCKU narių i-unijoje0, viršijus limitą 0,25
Tarp kitų įstaigų (i-unijoje)0, viršijus limitą 0,25
Arešto orderių apdorojimas0,25
Paprastas mokėjimas20,00
Mokėjimo atšaukimas0,00
Įmokos už paslaugas i-unijoje0,25
Įmokos už paslaugas kredito unijoje0,65
Sąskaitos išrašas už 1 lapą2,10
Sąskaitos išrašas už 1 mėnesį2,10
Pažyma apie sąskaitų likučius25,00
SMS pranešimo siuntimas0,15
  • Kitos paslaugos
Kitos paslaugosFiziniams  asmenimsJuridiniams asmenims
Buhalterinės pažymos parengimas skyriuje25 eur.25 eur.
Stojamasis mokestis5 eur.5 eur.
Parivalomasis pajus30 eur.30 eur.
Įmokos mokamos unijos kasoje0,20 eur.0,20 eur.