Kredito paraiška juridiniams asmenims

Paskolos juridiniams asmenims

Paskola suteikiama investicinių projektų finansavimui,  nekilnojamojo turto ar kito ilgalaikio turto įsigijimui, remontui.

Pagrindinės paskolos sąlygos:

 • Paskolos terminas – iki 10 metų.
 • Paskolos suma – nuo 10 000 Eur
 • Prievolių įvykdymo užtikrinimui įkeičiamas perkamas ar kitas turimas nekilnojamas ar kilnojamas turtas
 • Finansuojama iki 70 proc. įkeičiamo turto vertės
 • Palūkanų norma kintama, apskaičiuojamas kaip 6 ar 12 mėnesių trukmės EURIBOR dydis ir fiksuotos maržos palūkanų suma. Palūkanų dydis – nuo 5 proc.
 • Kredito sutarties administravimo mokestis iki 3 proc.
 • Kredito įmokos mokėjimo termino atidėjimas iki 12 mėn.
 • Paskolos grąžinimo grafikas gali būti lygiomis arba mažėjančiomis dalimis, arba sudarius individualų, Jūsų poreikius atitinkantį, paskolos grąžinimo grafiką.

Paskola suteikiama įmonės apyvartinio kapitalo padidinimui. Paskolos lėšos gali būti naudojamos įmonės reikmėms – žaliavoms, atsargoms, prekėms perpardavimui, kitam trumpalaikiam turtui įsigyti, numatytoms sąnaudoms ir išlaidoms padengti.

Pagrindinės paskolos sąlygos:

 • Paskolos terminas – iki 3 metų.
 • Paskolos suma – nuo 10 000 Eur
 • Prievolių įvykdymo užtikrinimui įkeičiamas perkamas ar kitas turimas nekilnojamas ar kilnojamas turtas
 • Finansuojama iki 70 proc. įkeičiamo turto vertės
 • Palūkanų norma kintama, apskaičiuojamas kaip 6 ar 12 mėnesių trukmės EURIBOR dydis ir fiksuotos maržos palūkanų suma. Palūkanų dydis – nuo 5 proc.
 • Kredito sutarties administravimo mokestis iki 3 proc.
 • Kredito įmokos mokėjimo termino atidėjimas iki 12 mėn.
 • Paskolos grąžinimo grafikas gali būti lygiomis arba mažėjančiomis dalimis, arba sudarius individualų, Jūsų poreikius atitinkantį, paskolos grąžinimo grafiką.

Paskola suteikiama verslo apyvartinių lėšų užtikrinimui. Šios rūšies Paskola leidžia reaguoti į kintantį apyvartinių lėšų poreikį. Priklausomai nuo reikalingos sumos galima panaudoti visą arba dalį patvirtintos paskolos, atsiradus laisvų lėšų grąžinti, o prireikus vėl pasinaudoti.

Pagrindinės paskolos sąlygos:

 • Paskolos terminas – iki 3 metų.
 • Paskolos suma – nuo 10 000 Eur
 • Prievolių įvykdymo užtikrinimui įkeičiamas perkamas ar kitas turimas nekilnojamas ar kilnojamas turtas
 • Finansuojama iki 70 proc. įkeičiamo turto vertės
 • Palūkanų norma kintama, apskaičiuojamas kaip 6 ar 12 mėnesių trukmės EURIBOR dydis ir fiksuotos maržos palūkanų suma. Palūkanų dydis – nuo 5 proc.
 • Kredito sutarties administravimo mokestis iki 3 proc.
 • Paskolos grąžinimo grafikas nenustatomas

Elektrėnų kredito unija bendradarbiauja su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) dėl kredito suteikimo smulkioms ir vidutinėms  įmonėms, kurios susiduria su nepakankamo užstato paskolai gauti problema.

INVEGA garantija – tai INVEGOS įsipareigojimas, užtikrinantis pirmosios paskolos dalies, sudarančios iki 80 proc. paskolos sumos, grąžinimą kredito unijai, paskolos gavėjo įsipareigojimų pagal kredito sutartį nevykdymo atveju. Likusios negarantuotos paskolos dalies grąžinimą kredito unija užsitikrina įkeisdama už paskolos lėšas įsigyjamą turtą arba kitą kliento pasiūlytą užstatą.

Pagrindinės paskolos sąlygos:

 • Garantija skirta smulkiam ir vidutiniam verslui.
 • Paskolos terminas – iki 10 metų, o kredito linijos forma – iki 3 metų
 • Paskolos suma – nuo 10 000 Eur
 • Garantuojamos paskolos teikiamos investicijoms ir apyvartiniam kapitalui finansuoti
 • Garantuojama iki 80 % paskolos sumos grąžinimą kredito unijai. Likusiam prievolių įvykdymo užtikrinimui įkeičiamas perkamas ar kitas turimas nekilnojamas ar kilnojamas turtas
 • Palūkanų norma kintama, apskaičiuojamas kaip 6 ar 12 mėnesių trukmės EURIBOR dydis ir fiksuotos maržos palūkanų suma. Palūkanų dydis – nuo 5 proc.
 • Kredito sutarties administravimo mokestis iki 3 proc.

Garantija – tai vienašalis raštiškas kredito unijos įsipareigojimas visiškai arba iš dalies sumokėti garantijos gavėjui nustatytą pinigų sumą jam pateikus mokėjimo reikalavimą ir kitus garantijoje nurodytus dokumentus, jeigu prekybos partneris ar paslaugų teikėjas, už kurią garantavo kredito unija, prievolės neįvykdys arba įvykdys ją netinkamai.

Teikiamos šių rūšių garantijos:

1. Pasiūlymo garantija

Garantuojama konkursą paskelbusiam garantijos gavėjui piniginės kompensacijos išmokėjimą konkurso dalyvius nevykdžius konkurso sąlygų.

2. Mokėjimo garantija

Garantuojama prekių ar paslaugų pardavėjui apmokėjimą pirkėjui nesumokės už pristatytas prekes ar suteiktas paslaugas.

3. Sutarties įvykdymo garantija

Garantuojama pirkėjui ar paslaugų pirkėjui piniginės kompensacijos išmokėjimą pardavėjui neįvykdžius sutartyje nurodytų įsipareigojimų.

4. Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo garantija

Garantuojama prekių ar paslaugų pirkėjui piniginės kompensacijos išmokėjimą pardavėjui neįvykdžius garantinio laikotarpio įsipareigojimų.

5. Avansinio mokėjimo garantija

Garantuojama pirkėjo avanso sumos grąžinimą pardavėjui neįvykdžius prisiimtų įsipareigojimų.

6. Kelionių organizatorių prievolių užtikrinimo garantija

Garantuojamas kelionių organizatorių prievolių įvykdymas kelionių organizatoriui tapus nemokiam ar bankrutavus.

Pagrindinės garantijos suteikimo sąlygos

 • Garantija gali būti išduota įmonei deponavus nuosavas lėšas specialioje sąskaitoje, įkeičiant kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą (žemę, pastatus ir pan.), panaudojant kitas užtikrinimo priemones (vekselius, laidavimą ir t.t.)
 • Įkeičiama žemė, pastatai ir kitas nekilnojamasis turtas turi būti įvertinti nepriklausomų turto vertintojų.

Garantijų įkainiai

Garantijos išdavimas 0,5 %, min. 100 Eur

juridiniams

Jei Jus domina paskolos suteikimas, kreipkitės į savo kredito uniją užpildydami paraišką arba kontaktais nurodytais čia.

Reikalingų dokumentų formos:

Prašymo su nekilnojamuoju turtu susijusiam kreditui gauti forma

Prašymo juridinio asmens verslo kreditu gauti forma

Asmens duomenų tvarkymo forma