Elektrėnų kredito unijos pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo priimti nutarimai

Informuojame, kad 2023-04-17 įvyko eilinis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo priimti šie nutarimai:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai;
  2. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai;
  3. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai;
  4. Patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir pelno paskirstymo tvarkos projektas;
  5. Išrinkti paskolų komiteto nariai;
  6. Patvirtinta 2023 m. pajamų ir išlaidų sąmata;
  7. Suteikti įgaliojimai valdybai priimti sprendimus;
  8. Patvirtinta nauja įstatų redakcija;
  9. Pašalinti kredito unijos nariai, nevykdantys savo pareigų.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais bei kitais dokumentais Elektrėnų kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, esančiose adresu: Rungos g. 12, Elektrėnai.

Elektrėnų kredito unijos valdyba