Šaukiamas Elektrėnų kredito unijos neeilinis visuotinis narių susirinkimas

Elektrėnų kredito unijos narių dėmesiui!

2024 m. liepos 10 d. 11:00 val. Elektrėnų kredito unijos Elektrėnų kasos patalpose, esančiose Rungos g. 12, Elektrėnai, šaukiamas Elektrėnų kredito unijos, buveinės adresas Gedimino g. 18B Trakai, neeilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Elektrėnų kredito unijos valdybos nario rinkimas.
  2. Elektrėnų kredito unijos valdybos pirmininko rinkimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimo projektais be kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Rungos g. 12, Elektrėnai.

Prašome Elektrėnų kredito unijos narių, kurie negalės atvykti balsuoti gyvai, visais Elektrėnų kredito unijos neeilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu iš anksto.

Bendrąjį balsavimo raštu biuletenį galima gauti kreipiantis el. paštu info@e-ku.lt  tel. +370 52834574 arba klientų aptarnavimo vietose.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2024 m. liepos 10 d. 10:00 val.:

  1. Siųsti paštu adresu: Rungos g. 12, Elektrėnai, LT-26109
  2. Pasirašyti dokumentus elektroniniu būdu – kvalifikuotu elektroniniu parašu, siųsti el. paštu info@e-ku.lt

Taip pat primename, kad nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2024 m. liepos 17 d. 11:00 val. numatant tą pačią darbotvarkę.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, Administracijos vadovės pavaduotoja Vita Andrikytė, tel. +370 61810728, el. p. v.andrikyte@e-ku.lt