Elektrėnų kredito unijos pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2024m. balandžio 18 d., priimti nutarimai

Informuojame, kad 2024-04-18 įvyko eilinis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo priimti šie nutarimai:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai;
  2. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai;
  3. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai;
  4. Patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir pelno paskirstymo tvarkos projektas;
  5. Patvirtinta 2024 m. pajamų ir išlaidų sąmata;
  6. Išrinkti valdybos nariai ir valdybos pirmininkas;
  7. Išrinkti paskolų komiteto nariai ir paskolų komiteto pirmininkas;
  8. Suteikti įgaliojimai valdybai priimti sprendimus;
  9. Kredito unijos nariai informuoti apie pajinių įnašų grąžinimą;
  10. Pašalinti kredito unijos nariai, nevykdantys savo pareigų.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais bei kitais dokumentais Elektrėnų kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, esančiose adresu: Rungos g. 12, Elektrėnai.

Elektrėnų kredito unijos valdyba