Informacija kredito unijos „Vievio taupa“ indėlininkams apie indėlių draudimą

Vadovaujantis VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ tarybos nutarimu, informuojame kredito unijos „Vievio taupa“ indėlininkus apie indėlių draudimą.

Su dokumentais „Informacija indėlininkui“ ir „Atvejai, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai“, galite susipažinti kredito unijoje „Vievio taupa“ arba paspaudus nuorodą: Informacija indėlininkams.

Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt