Kredito unijos „Vievio taupa“ pakartotiniame neeiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

KREDITO UNIJOS „VIEVIO TAUPA“ PAKARTOTINIO NEEILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO, ĮVYKUSIO 2018 M. RUGPJŪČIO 17 D. PRIIMTI NUTARIMAI:

  1. Išrinkti valdybos nariai: Remigijus Pilkis, Dmitrijus Dutovas, Vaidotas Šernius.
  2. Išrinkta valdybos pirmininkė: Jolita Virganavičienė.
  3. Patvirtinti Kredito unijos „Vievio taupa“ įstatų pakeitimai.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais bei kitais dokumentais Kredito unijos „Vievio taupa“ nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, esančiose adresu: Draugystės g. 19-44, Elektrėnai.

Kredito unijos „Vievio taupa“ valdyba