Šaukiamas Elektrėnų kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

Elektrėnų kredito unijos narių dėmesiui!

2024 m. balandžio 11 d. 10.30 val. Elektrėnų kredito unijos, Elektrėnų kasos patalpose, esančiose Rungos g. 12, Elektrėnai šaukiamas Elektrėnų kredito unijos, buveinės adresas Gedimino g. 18B Trakai, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  5. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
  7. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
  8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  9. Kredito unijos narių informavimas apie planuojamų pajinių įnašų grąžinimą.
  10. Dėl kredito unijos narių, nevykdančių savo pareigų ir pažeidžiančių kredito unijos įstatus, pašalinimo iš kredito unijos.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Rungos g. 12, Elektrėnai.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą Administracijos vadovė Jolita Virganavičienė Tel. +370 612 90470 el.p. j.virganaviciene@e-ku.lt