Šaukiamas Elektrėnų kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

PRANEŠIMAS

Elektrėnų kredito unijos narių dėmesiui!

2023 m. balandžio 11 d. 8.30 val. Elektrėnų kredito unijos patalpose, esančiose Rungos g. 12, Elektrėnai šaukiamas Elektrėnų kredito unijos, (buveinės adresas Gedimino g. 18B, Trakai) eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  5. Kredito unijos paskolų komiteto narių rinkimo.
  6. 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  8. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.
  9. Dėl kredito unijos narių, nevykdančių savo pareigų ir pažeidžiančių kredito unijos įstatus, pašalinimo iš kredito unijos.

Neįvykus pirmajam susirinkimui, dėl kvorumo nebuvimo, pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2023 m. balandžio 17 d. 8.30 val. Elektrėnų kredito unijoje, adresu Rungos g. 12, Elektrėnai.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Rungos g. 12, Elektrėnai.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą Jolita Virganavičienė, j.virganaviciene@lku.lt, +370 612 90470.