Šaukiamas kredito unijos „Vievio taupa“ eilinis visuotinis narių susirinkimas

Kredito unijos „Vievio taupa“ narių dėmesiui!

Informuojame, kad š. m. kovo 24 d. 11.00 val. adresu: Draugystės g. 19-44, Elektrėnai šaukiamas eilinis visuotinis kredito unijos „Vievio taupa“ (į/k 110065773 buveinės adresas Gedimino g. 18B, Trakai) narių susirinkimas.

Darbotvarkė:

1.         Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas;

2.         Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas;

3.         Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas;

4.         Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas;

5.         2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;

6.         Paskolų komiteto nario rinkimai;

7.         Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas;

8.         Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną bei draudimą organizuoti tam tikrą laiką trunkantį žmonių susibūrimą iš anksto nustatytu laiku (LR Vyriausybės nutarimas Nr.1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.8 p.), prašome kredito unijos „Vievio taupa“ narių, visais Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti kredito unijos „Vievio taupa“ interneto svetainėje adresu www.vieviotaupa.lku.lt  bei Lietuvos centrinės kredito unijos interneto svetainėje www.lku.lt, asmeninėje i-Unijos paskyroje arba klientų aptarnavimo vietose: Draugystės g. 19-44, Elektrėnai arba Vilniaus g. 47, Vievis.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2021-03-24 11.00 val. (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę, esančią prie kredito unijos lauko durų, atsiųsti paštu nurodytu adresu arba nuskenuotus atsiųsti el.paštu: kuvt@lku.lt

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos.

Taip pat primename, kad nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2021 m. kovo 31 d.. numatant tą pačią darbotvarkę.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovė Jolita Virganavičienė, tel. 8 612 90470, el. paštas j.virganaviciene@lku.lt

Kredito unijos “Vievio taupa” valdyba

Prašymas balsavimo biuleteniui ČIA

Balsavimo biuletenis ČIA