Šaukiamas kredito unijos „Vievio taupa“ neeilinis visuotinis narių susirinkimas

Kredito unijos „Vievio taupa“ narių dėmesiui !

Pranešame, kad 2018 m. rugpjūčio 10 d. 14.00 val. Elektrėnų savivaldybės viešos bibliotekos salėje, esančioje Draugystės g. 2, Elektrėnuose, šaukiamas kredito unijos “Vievio taupa”, buveinės adresas: Draugystės g. 19-44, Elektrėnai, neeilinis visuotinis narių susirinkimas. Numatoma susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl valdybos narių rinkimo;
  2. Dėl valdybos pirmininko rinkimo;
  3. Dėl įstatų keitimo.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Draugystės g. 19-44, Elektrėnai. Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą neeilinį visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovė Jolita Virganavičienė, Tel. Nr. +370 612 90470, el.paštas j.virganaviciene@lku.lt

Neįvykus pirmajam susirinkimui, dėl kvorumo nebuvimo, pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2018 m. rugpjūčio 17 d. 14.00 val. Elektrėnų savivaldybės viešos bibliotekos salėje, esančioje Draugystės g. 2, Elektrėnuose,

Pakartotiniame susirinkime galioja tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

Kredito unijos „Vievio taupa“ valdyba