Šaukiamas kredito unijos „Vievio taupa“ neeilinis visuotinis narių susirinkimas

2022 m. gruodžio mėn. 12 d. 9:30 val. kredito unijos “Vievio taupa” patalpose, esančiose Draugystės g. 19-44, Elektrėnuose, šaukiamas kredito unijos “Vievio taupa”, buveinės adresas: Gedimino g. 18B, Trakai, neeilinis visuotinis narių susirinkimas, pagal numatytą darbotvarkę.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl išstojimo iš Lietuvos centrinės kredito unijos ir įstojimo į Jungtinę centrinę kredito uniją;
  2. Dėl išstojimo iš Asociacijos Lietuvos kredito unijos;
  3. Dėl kredito unijos pavadinimo keitimo;
  4. Dėl įstatų keitimo.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais kredito unijos nariai gali susipažinti nuo 2022 m. gruodžio  5 d. kredito unijos patalpose, adresais: Vilniaus g. 47, Vievis ir Draugystės g. 19-44, Elektrėnai.

Prašymą ir bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti klientų aptarnavimo vietose adresais: Vilniaus g. 47, Vievis ir Draugystės g. 19-44, Elektrėnai arba kreiptis el. paštu kuvt@lku.lt

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą: administracijos vadovė Jolita Virganavičienė tel. Nr. +37061290470 el. p. j.virganaviciene@lku.lt

Neįvykus pirmajam susirinkimui, dėl kvorumo nebuvimo, pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2022 m. gruodžio 19 d. 9.30 val. kredito unijos “Vievio taupa” patalpose, esančiose Draugystės g. 19-44, Elektrėnuose. 

Pakartotiniame susirinkime galioja tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

Kredito unijos „Vievio taupa“ valdyba